ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Обществен съвет

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ №1 "ЯН БИБИЯН"

Съгласно чл.16, ал. 1, т.1, т.3, т.8 и т.11 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на 12.01.2021г. /вторник/ от 17.30 часа в ДГ№1 "Ян Бибиян"  ще се проведе заседание на Обществен съвет.