ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Екип

ДГ "ЯН БИБИЯН", СГРАДА "МАКЕДОНИЯ"

първа група

Албена Грънчарова - старши учител

Христина Павлова - старши учител

Мариана Баротева - помощник-възпитател

 

втора група

Зорница Кръшкова - старши учител

Таня Черноморска - старши учител

Милка Цветкова - помощник-възпитател

 

трета група

Мариана Петрова - старши учител

Надежда Кирчева - старши учител

Неждие Ахмед - помощник-възпитател

 

подготвителна група

Цвета Димитрова - старши учител

Виолета Латева - учител

Звезделина Джисова - помощник-възпитател

 

ясла

Валентина Янева - медицинска сестра

Калина Делчева - медицинска сестра

Петя Веселинова - помощник-възпитател

Моника Земярска - помощник-възпитател

 

ДГ"ЯН БИБИЯН", СГРАДА "ПИНОКИО"

първа/втора група "Звездички"

Павлина Иванова - старши учител

Айлин Мустафа - старши учител

Иванка Петкова - помощник-възпитател

 

трета група "Звънчета"

София Грозева - старши учител

Борислава Куртева - учител

Силвия Иванова - помощник-възпитател

 

подготвителна група "Слънце"

Диана Маркова - старши учител

Петя Карайкова -  учител

Садет Емин - помощник-възпитател

 

ясла

Севда Тихомирова - медицинска сестра

Тодорка Димитрова - медицинска сестра

Албена Овчарова - помощник-възпитател

Моника Земярска - помощник-възпитател