ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Екип

ДГ "ЯН БИБИЯН", СГРАДА "МАКЕДОНИЯ"

трета група

Албена Грънчарова - старши учител

Борислава Куртева - учител

Мариана Баротева - помощник-възпитател

 

четвърта група

Зорница Кръшкова - старши учител

Иванка Косвалиева - учител

Милка Цветкова - помощник-възпитател

 

първа група

Мариана Петрова - старши учител

Надежда Кирчева - старши учител

Неждие Ахмед - помощник-възпитател

 

втора група

Цвета Димитрова - старши учител

Виолета Латева - учител

Звезделина Джисова - помощник-възпитател

 

ясла

Юлия Тоскова - медицинска сестра

Тодорка Димитрова - медицинска сестра

Петя Делчева - помощник-възпитател

Лина Хилкова - помощник-възпитател

 

ДГ"ЯН БИБИЯН", СГРАДА "ПИНОКИО"

трета група "Звездички"

Павлина Иванова - старши учител

Айлин Мустафа - старши учител

Иванка Петкова - помощник-възпитател

 

четвърта група "Звънчета"

София Грозева - старши учител

Петя Карайкова - учител

Десислава Бузова - помощник-възпитател

 

първа/втора група "Слънце"

Диана Маркова - старши учител

Христина Павлова - старши учител

Садет Емин - помощник-възпитател

 

ясла

Галина Тончева - медицинска сестра

Тамара Борисова - медицинска сестра

Албена Овчарова - помощник-възпитател

Садет Емин - помощник-възпитател