ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Екип

ДГ "ЯН БИБИЯН", СГРАДА "МАКЕДОНИЯ"

Четвърта група

Албена Грънчарова - старши учител

Борислава Куртева - учител

Марияна Баротева - помощник-възпитател

 

Първа група

Зорница Кръшкова - старши учител

Елица Корчева - учител

Звезделина Джисова - помощник-възпитател

 

Втора група

Надежда Кирчева - старши учител

Свобода Димитрис -  учител

Неждие Ахмед - помощник-възпитател

 

Трета група

Цвета Димитрова - старши учител

Виолета Латева - учител

Десислава Бузова - помощник-възпитател

 

ясла

Калина Делчева - медицинска сестра

Тодорка Димитрова - медицинска сестра

Петя Делчева - помощник-възпитател

Лина Хилкова - помощник-възпитател

 

ДГ"ЯН БИБИЯН", СГРАДА "ПИНОКИО"

Четвърта група "Звездички"

Павлина Иванова - старши учител

Айлин Мустафа - старши учител

Иванка Петкова - помощник-възпитател

 

Втора група "Звънчета"

София Грозева - старши учител

Петя Карайкова - учител

 Христиана Павлова - помощник-възпитател

 

Трета група "Слънце"

Диана Маркова - старши учител

Христина Павлова - старши учител

Милка Цветкова - помощник-възпитател

 

ясла

Юлия Тоскова - медицинска сестра

Джансу Нехад - медицинска сестра

Албена Овчарова - помощник-възпитател

Садет Емин - помощник-възпитател