ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Документи

Прикачени документи

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.pdf
Правилник за дейността на ДГ 1.docx
Модел за работа със семейства и деца в периода на адаптация от семейна среда към детска градина.docx
Стратегия за развитие 2020-2024 план за действие и финансиране.pdf
Годишен план 2022-2023.pdf
Годишно тематично разпределение 1гр..docx
Годишно тематично разпределение за смесена 1 и 2гр..docx
Годишно тематично разпределение 2 гр..docx
Годишно тематично разпределение 3гр..docx
Годишно тематично разпределение 4гр..docx
Годишно тематично разпределение 4 гр..doc
Учебен план 2022-2023.docx
План за квалификация 2022-2023.docx
Мерки за повишаване качествово на образованието (1).docx
Програма за превенция ранно напускане .docx
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уяазвими групи (1).docx
Етичен кодекс.docx
План за работа ковид 19 2021- 2022.docx
Наредба Детски градини, общ. Хасково