ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДГ№1 "ЯН БИБИЯН"

- Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете

- Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение

- Да възпитава и обучава според държавните образователни изисквания

- Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности

- Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата

 

ВИЗИЯ НА ДГ№1 "ЯН БИБИЯН"

- Запазване на облика на деткото заведение в новите условия на образователно-възпитателния процес, чрез задоволяване потребностите на детето, гарантиращо успешното му интегриране в обществото